حجامت چیست و استفاده از این روش چه عوارضی برای فرد به دنبال دارد؟

حجامت چیست ؟

حجامت نوعی طب سنتی چینی است. از این روش در زمان های قدیم بیشتر برای افرادی که مشکل غلظت خون داشتند جهت رقیق کردن جریان خون آنها استفاده می کردند.

شامل ایجاد برش های کوچک در مناطق مختلفی از پوست بدن است. قرار دادن فنجان ها روی پوست با هدف ایجاد نیروی مکش برای کشیدن خون به داخل پوست می باشد.

در نتیجه در ناحیه ای که فنجان ها قرار دارند گردش خون افزایش پیدا می کند. افراد بسیاری هستند که از این روش برای تسکین درد و درمان برخی از بیماری ها استفاده می کنند. اما بر اساس تحقیقات انجام شده در زمینه حجامت شواهد کافی وجود ندارد که این روش فوایدی برای سلامتی داشته باشد.

حجامت چیست ؟
حجامت چیست ؟

حجامت چه عوارضی در پی دارد ؟

عوارض جانبی مختلفی در ارتباط با این نوع روش درمان وجود دارد . این مشکلات ممکن است در طول درمان یا بلافاصله پس از درمان رخ دهد. این عوارض عبارتند از :

· کم خونی ( انجام مکرر این نوع درمان باعث کم خونی در افراد می شود. )

· عفونت های پوستی : اگر شخصی که حجامت را برای شما انجام می دهد از روش های مناسب برای تمیز کردن پوست و کنترل عفونت قبل و بعد از جلسه درمان استفاده نکند، احتمال ایجاد عفونت وجود دارد . ایجاد عفونت پس از انجام حجامت همیشه خطرناک است.

· سوختگی ( استفاده از گرما برای بیرون کشیدن هوا از لیوان می تواند باعث سوختگی پوست شود. )

· تغییر رنگ مداوم پوست و ایجاد حساسیت پوستی

انجام مکرر حجامت باعث ایجاد کم خونی در فرد می شود.
انجام مکرر حجامت باعث ایجاد کم خونی در فرد می شود.

· سرگیجه، حالت تهوع ، غش کردن

· افراد درگیر به اگزما و پسوریازیس ممکن است با انجام این نوع درمان بیماری پوستی آن ها بدتر شود.

· حجامت در قسمت روی پوست سر و یا جمجمه می تواند منجر به خونریزی داخل جمجمه شود.

· ایجاد تاول در مناطق تحت درمان

· پانیکولیت ( التهاب چربی زیر جلد )

· فنجان ها و تجهیزاتی که در حجامت درمانی استفاده می شود باید استریل باشند. زیرا رعایت نکردن نکات بهداشتی و استفاده از تجهیزات یکسان برای افراد متعدد باعث انتقال بیماری هایی مانند ایدز و هپاتیت می شود. بخصوص در حجامت مرطوب که برش های کوچکی روی پوست فرد ایجاد می شود.

ادامه نوشته حجامت چیست را در وبسایت کلینیک جوان بخوانید

--

--

کلینیک جوان در مرداد ماه ۱۳۹۸ با همکاری خانم دکتر همتیان (متخصص پوست، مو و زیبایی)و آقای دکتر ظاهریانی (جراح و متخصص چشم)، فعالیت خود را در زمینه های مختلف زیبا

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
کلینیک جوان

کلینیک جوان

کلینیک جوان در مرداد ماه ۱۳۹۸ با همکاری خانم دکتر همتیان (متخصص پوست، مو و زیبایی)و آقای دکتر ظاهریانی (جراح و متخصص چشم)، فعالیت خود را در زمینه های مختلف زیبا