نحوه انجام لیزر موهای زائد و مزایا آن

لیزر موهای زائد چیست؟

روشهای مختلفی برای از بین بردن دائمی مو وجود دارد. لیزر موهای زائد یکی از رایج ترین ابزارهایی است که متخصصان پوست برای از بین بردن دائمی موهای زیر بغل ، پا ، سینه یا صورت با آن کار می کنند. دستگاه های مختلف لیزر متناسب با نوع موهای فرد جهت این کار استفاده می شود. در اینجا نحوه عملکرد این روش و مواردی را که باید قبل و بعد از لیزر موها مورد توجه قرار دهید ، را توضیح خواهیم داد.

لیزر ریشه مو زائد

لیزر ریشه مو زائد را غیرفعال می کند!

اپیلاسیون با این روش می تواند موهای آزار دهنده بدن را برای همیشه از بین ببرد. لیزر موهای زائد برای تمام قسمت های بدن مناسب است ، به ویژه نواحی بزرگی مانند پا ، شکم و کمر را می توان به راحتی و با لیزر از بین برد. همچنین می توانید خط بیکینی، صورت و موهای زیر بغل را لیزر کنید.

برای انجام این کار ، لیزر نور پر انرژی با طول موج مشخص را از طریق پوست به ریشه های مو (فولیکول ها) هدایت می کند. رنگدانه ملانین موجود در فولیکول نور لیزر را جذب کرده و به سلولهای اطراف منتقل می کند و آن را به انرژی گرمایی تبدیل می کند. سلولها به دمای حدود 70 درجه سانتیگراد می رسند که باعث آسیب دائمی می شود. سلول های ریشه دیگر قادر به تأمین انرژی لازم برای رشد و ترمیم موها نیستند درنتیجه موهای موجود می ریزند و موهای جدید نمی توانند دوباره رشد کنند.

لیزر برای هر نوع موی مناسب نیست!

با این حال ، لیزر موهای زائد برای هر نوع مویی مناسب نیست. فقط می توانید موهای تیره را حذف کنید. موهای بلوند روشن ، خاکستری و سفید حاوی ملانین بسیار کمی هستند یا به هیچ وجه ملانین ندارند به طوری که نمی توانند نور را جذب کنند. از طرف دیگر ، اگر پوست بسیار تاریک باشد ، نور لیزر حتی به ریشه مو نمی رسد ، بلکه در سطح پوست جذب می شود ، که می تواند منجر به سوختگی شود. حتی موهای بسیار نازک و کرک های مو را نمی توان با لیزر از بین برد. مو باید ضخامت مشخصی داشته باشد تا اشعه بتواند آن را تشخیص دهد.

مطلب نحوه انجام لیزر موهای زائد و مزایا آن را دروبسایت کلینیک جوان بخوانید

--

--

کلینیک جوان در مرداد ماه ۱۳۹۸ با همکاری خانم دکتر همتیان (متخصص پوست، مو و زیبایی)و آقای دکتر ظاهریانی (جراح و متخصص چشم)، فعالیت خود را در زمینه های مختلف زیبا

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
کلینیک جوان

کلینیک جوان

کلینیک جوان در مرداد ماه ۱۳۹۸ با همکاری خانم دکتر همتیان (متخصص پوست، مو و زیبایی)و آقای دکتر ظاهریانی (جراح و متخصص چشم)، فعالیت خود را در زمینه های مختلف زیبا